Duszpasterstwo Niesłyszących

Diecezji Ełckiej

Dnia 7 marca 2007 r. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku odbyła się Droga Krzyżowa dla osób niesłyszących. Wzięły w niej udział dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku. S. Bonita Bastek CSFN zaangażowała ich do aktywnego udziału w Drodze Krzyżowej i przygotowała teksty rozważań. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Paweł Markowski. Poniżej zamieszczone są rozważania poszczególnych stacji. W galerii można obejrzeć zdjęcia.

WSTĘP

Panie Jezu, chcemy iść z Tobą, Drogą Krzyżową. Chcemy rozmyślać o tym wszystkim, co spotkało Ciebie podczas niesienia krzyża. Wiemy, że nasze grzechy i grzechy innych ludzi zaprowadziły Ciebie na górę Golgotę.
Prosimy Cię, Panie Jezu pomóż nam przeżyć ten czas razem z Tobą. Bądź Panie Jezu z nami, pomagaj nam nieść krzyż naszych obowiązków.

STACJA I
PAN JEZUS STOI PRZED PIŁATEM

Stajemy przed obliczem Piłata, który wyda wyrok na Jezusa. Stajemy z wodą, która będzie potrzebna do obmycia rąk. Stajemy ze świecą, która jest znakiem Piłata. Stajemy my. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego stoi przed Piłatem w cichości, w pokorze, której my nie mamy, gdy wchodzimy do kościoła. Pan Jezus staje, by słuchać tego, co Piłat ma do powiedzenia. Stajemy i my na Mszy Świętej, aby słuchać co Pan Jezus mówi do nas.

STACJA II
PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA

Oto deska – kawałek drewna, które żołnierze włożyli na ramiona Jezusa. Oto świeca, która pokazuje nam krzyż. Oto my.
Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego bierze krzyż na swoje ramiona, by na nim umrzeć za wszystkich ludzi. Bóg – Człowiek bierze krzyż. My będąc na Mszy Świętej możemy przyjmować do swego serca Ciało Pana Jezusa.

STACJA III
PAN JEZUS UPADA POD CIĘŻAREM KRZYŻA

Teraz jest spotkanie z ziemią, po której chodził Pan Jezus. Teraz jest spotkanie z zapaloną świecą, która pokazuje na ziemię świadka upadku Pana Jezusa. Teraz jest nasze spotkanie z ziemią. Upadamy, gdy postępujemy źle, gdy nie sprzątamy pokoju, gdy się nie uczymy, gdy nie chodzimy do kościoła.

STACJA IV
PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Spotkanie z Matką, świeca pokazuje dobrą Matkę – Matkę Jezusa. Spotkanie z moją mamą. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego też w drodze na górę Golgotę nie mogło zabraknąć Maryi. Spotkanie z Matką dodaje sił Panu Jezusowi. Maryja rozumie Jezusa bez słów. Matka patrzy na Syna, a Syn na Matkę.
Panie Jezu, razem z Maryją opiekuj się naszymi rodzicami i rodzeństwem.

STACJA V
SZYMON POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

Miłość Pana Jezusa do ludzi sprawiła, że możemy spotkać się z Szymonem, który pomaga Panu Jezusowi. Świeca pokazuje ludzi dobrego serca. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego też przyjmuje pomoc Szymona. Miłość sprawia, że Szymon na drodze do domu spotyka potrzebującego człowieka – samego Boga. Na Mszy Świętej jesteśmy jedną wielką rodziną, gdy na znak pokoju podajemy sobie ręce.

STACJA VI
ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Klęcząc Weronika otarła twarz Pana Jezusa, klęcząc moja mama modliła się, gdy byłem bardzo chory. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego też dzięki tej miłości chce, by człowiek o Bogu pamiętał, dlatego dał nam swoje oblicze, swoją twarz. Na kolanach dokonuje się przemiana mojego serca, przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Jak ja klęczę w kościele, w domu na modlitwie?

STACJA VII
PAN JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI

Drugie spotkanie z ziemią. Bicie rózgami zadaje rany na świętym ciele Pana Jezusa. Światło jest potrzebne, by oświetlić ziemię, która prowadzi na górę Golgotę.
Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego po upadku wstaje i idzie dalej. Pan Bóg czeka na ciebie w sakramencie pokuty, chce byś żałował za grzechy, byś prosił o przebaczenie Pana Jezusa.

STACJA VIII
PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Na drodze słychać płacz, płacz żalu, smutku. Na drodze widać łzy kobiet, na drodze Pan Jezus nas pociesza. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego żyjąc w trudnym czasie mówi dobre słowo do niewiast i do nas wszystkich. Czasami widzimy naszych płaczących rodziców. Płaczą dlatego, że jesteśmy leniwi. W czasie Mszy Świętej słyszymy dobre słowo Pana Jezusa w kazaniu. Po wyjściu z kościoła nic z niego nie pamiętamy ? dlaczego?

STACJA IX
PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI

Upadek trzeci, trzecie spotkanie z ziemią i ostrymi kamieniami. Upadek trzeci i światło – światło, które może nam pomóc ominąć kamienie. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego przyjmuje bicie żołnierzy, jest mocny, abyśmy i my byli mocni. Upadek trzeci to nasze upadki, nasze lenistwo w pracy i nauce. Upadek trzeci przypomina nam, że Komunia Święta, którą przyjmujemy daje nam moc do czynienia dobra naszym rodzicom, wychowawcom, kolegom i koleżankom.

STACJA X
PAN JEZUS Z SZAT ODARTY

Pan Jezus jest rozebrany ze swoich szat, żołnierze zabrali wszystko, ubranie utkane ręką Matki. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego oddaje wszystko. Na tej drodze jestem i ja, często zachowuję się jak ci żołnierze jestem gotowy wyśmiać po to, aby inni mnie podziwiali.

STACJA XI
PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Oto gwoździe, którymi Pan Jezus został przybity do krzyża, oto świeca, która pomaga nam to dobrze zobaczyć. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego daje się przybić, aby z wysokości krzyża lepiej nas widzieć. Widzieć nasze grzechy.
Podchodzimy do Ciebie Panie Jezu, całujemy Twoje święte rany. Wyciągamy nasze ręce do kolegi na znak pokoju w czasie Mszy Świętej.

STACJA XII
PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Potrzebna była włócznia, która otwarła serce Pana Jezusa. Potrzeba nam światła, aby zobaczyć i uwierzyć. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego pochylmy głowy nad tą tajemnicą.

STACJA XIII
PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA I ZŁOŻONY NA KOLANA MATKI

Matka jest przy Synu, Matka obmywa rany Pana Jezusa, Matka chce, by widziano to, co zrobiono Jej Synowi, dlatego niesiemy to światło. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego Maryja jest przy Nim, zanim Go złożą do grobu. Matka, która kocha i rozumie bez słów, Matka – mama, bez której nas by tu nie było, która tak bardzo nas kocha – a ja tak bardzo Ją ranię swoim postępowaniem.

STACJA XIV
PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Zamknięto Pana Jezusa w grobie i postawiono straż. Pan Jezus bardzo nas kocha, dlatego pozwala się zamknąć w grobie, dlatego pozwala się zamknąć w tabernakulum, aby być zawsze dla wszystkich. Zamknięty Pan Jezus w tabernakulum uczy nas bycia dla wszystkich, którzy potrzebują naszych rąk, serca, nóg.

2007-Olecko-01
2007-Olecko-02
2007-Olecko-03
2007-Olecko-04